Våre MEDARBEIDERE
Stein Hugo Ingebrigtsen

Tittel:     Daglig leder

Telefon: +47 95 80 23 30

E-post:    steinhugo@frosth.no
Bente Ingebrigtsen

Tittel:     Administrasjonsleder

Telefon: +47 99 15 23 90

E-post:    bente@frosth.no

Roy Steinar Hansen

Tittel:     Prosjekt- /byggeleder

Telefon: +47 95 89 82 08

E-post:    roysteinar@frosth.no
Are Stein Dahlberg

Tittel:     Prosjekt- /byggeleder

Telefon: +47 91 60 31 93

E-post:    arestein@frosth.no
Gro Kari Hvideberg Hansen

Tittel:     Prosjekt- /byggeleder

Telefon: +47 95 17 43 48

E-post:    grokari@frosth.no