Prosjektledelse

Prosjektledelse er å styre en samling administrative oppgaver knyttet til et konkret prosjekt.  Prosjektledelsen utføres vanligvis av én person, prosjektlederen.

Prosjektledelsen bør etableres så tidlig som mulig, blant annet for at prosjektet skal få profesjonelle råd om om organisering og gjennomføring av prosjektet, inkludert engasjement av andre rådgivere.  Prosjektlederen representerer prosjekteier etter nærmere avtale.