Personvernerklæring


01 Behandling av personopplysninger

Våre kunder og forretningspartnere er viktige for oss, og vi er opptatt av å ivareta ditt personvern.  Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger hos oss.  Informasjonen vi samler inn kan være fornavn, etternavn, e-post, telefonnummer og bankkontonummer.

02 Behandlingsansvarlig personopplysninger

Behandlingsansvarlig for personopplysningene som Frosth Ingeniører AS behandler, er daglig leder Stein Hugo Ingebrigtsen.  

Kontaktopplysning til behandlingsansvarlig:

Frosth Ingeniører AS
Postboks 163
9335 Øverbygd

E-post: post@frosth.no

03 Hvor får vi personopplysninger fra?

Frosth Ingeniører AS mottar personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av oppdrag.  Dette kan være:

 • Personopplysninger mottatt direkte fra våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
 • Personopplysninger mottatt fra bedrifter, samarbeidspartnere og kontakter som inngår i våre oppdragsavtaler.
 • Vi innhenter personopplysninger ved behov fra offentlige tilgjengelige kilder som Brønnøysundregistrene og andre offentlige nettsider.

04 Hvilke personopplysninger samles inn og formålet med dette

Frosth Ingeniører AS samler kun inn personopplysninger i forbindelse med:

 • Etablering og administrasjon av kundeforhold:
  Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv.
 • Saksbehandling som inngår i oppdragsavtaler:
  Det behandles i denne forbindelse personopplysninger i relasjon til det aktuelle oppdraget og som er nødvendig for å oppfylle oppdragsavtaler.
 • Fakturering og regnskap:
  Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.

Formålet med innsamlingen av opplysningene er direkte knyttet til gjennomføringen av oppdrag, eller driften av firma.

05 Hvem har tilgang til dine personopplysninger

Frosth Ingeniører AS deler ikke innsamlede personopplysninger med andre enn de som er nødvendig i forhold til formålet med å ha lagret disse opplysningene. 

Alle opplysningene er lagret på forsvarlig måte på beskyttet server som er driftet av ekstern leverandør.  Det er bare ansatte i Frosth Ingeniører AS som har tilgang på de dokumentsystemene vi benytter.  Tilgangen avhenger av de ansattes arbeidsoppgaver. 

Tilgangen til regnskaps- og faktureringssystem er det ansatte i Frosth Ingeniører AS og leverandøren av regnskapstjenester som har.  Tilgangen avhenger også her av arbeidsoppgavene.

06 Databehandleravtaler og utlevering av personopplysninger til andre

Vi inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss.  Vi deler personopplysninger utfra hvilke formål de skal bistå oss med.   Våre databehandlere kan ikke behandle personopplysningene dine på annen måte enn det som er avtalt med oss.

07 Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.  Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle krav fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det, for eksempel bokførings- og regnskapsregler.

08 Nettside

På vår nettside kan du kontakte oss via et kontaktskjema der vi ber om navn og kontaktinformasjon.  Personopplysninger vi får inn, blir ikke benyttet til andre formål enn å kontakte dere.

09 Dine rettigheter som registrert

Som registrert hos oss har du rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler.  Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss på e-post som oppgitt her: post@frosth.no

10 Klage til tilsynsmyndighetene
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.  Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:  www.datatilsynet.no