HER ER NOEN AV VÅRE BYGGEPROSJEKTER....


Ny barneskole, Silsand

Utbygging av ny barneskole på Silsand i Lenvik kommune.  Arbeidene omfatter riving av eksisterende skole og oppføring av nybygg for 4. til 7. klassetrinn.  Bygget har kjeller og to etasjer og skal romme 260 elever.  I skolen bygges det også kultursal med tribune hvor alle elevene kan samles.  Salen er utstyrt med lys- og lydteknisk utstyr.

Kostnad: ca. 126 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Lenvik kommuneNytt kontor- og verkstedbygg, Setermoen

Riving av eksisterende verkstedbygg på Setermoen i Bardu kommune, som ble totalskadet av store snømengder i 2017.  Oppføring av nytt kontor- og verkstedbygg på ca. 800 m2 grunnflate. 

Kostnad: ca. 20 mill. kroner

Funksjon: prosjekt- og byggeledelse, ansvarlig søker og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Mogaaard Maskin og Transport AS


Origo boligsameie, Setermoen

Utbygging av leilighetsprosjekt i Setermoen sentrum, bestående av 14 leiligheter på ca. 70 m2.

Kostnad: ca. 40 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse/byggherreombud og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Monstadbrygga ASMitrabygget Finnsnes, Finnsnes

Rehabilitering av eksisterende næringsbygg og ombygging til administrasjons- og produksjonslokaler for vekstbedriften Mitra AS.

Kostnad: ca. 30 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse/byggherreombud og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Mitra ASRusta befalsmesse, Bardufoss

Rehabilitering/gjenoppbygging av deler av Rusta befalsmesse etter brann.

Kostnad: ca. 15 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse/byggherreombud og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg


Kaserne Porsanger, Skjold leir, Øverbygd

Totalrenovering av mannskapsforlegning i Skjold leir i Øverbygd.  Bygningen er fredet og arbeidene omfattet tilbakeføring av bygningen til opprinnelige utførelser, men med oppgradering av bygningsmessig og teknisk standard til dagens krav.

Kostnad: ca. 80 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLB, BLVVS, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg


Bardufoss helikopterbase, Bardufoss flystasjon, Bardufoss

Utbygging av ny hangar og administrasjonsbygg for 139 Luftving på Bardufoss flystasjon.  Hangar og kontorfløy ca. 9000 m2 BTA.  Flyoperative flater ca. 41000 m2.  Arbeidene omfatter også mindre ombygginger av to eksisterende hangarer.

Kostnad: ca. 600 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLB, BLVVS, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg                                                      Foto: ForsvarsbyggSørreisa befalsforlegning, Sørreisa

Utbygging av 30 kvarter à 38 m2 og 16 kvarter i bofellesskap i Sørreisa sentrum.

Kostnad: ca. 77 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLB, BLVVS, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg                                                     

                                                                                                           Foto: Forsvarsbygg


Skjold kino og velferdsbygg, Øverbygd

Totalrenovering av kino og velferdsbygg i Skjold leir i Øverbygd.  Bygningen er fredet og arbeidene omfatter tilbakeføring av bygningen til opprinnelige utførelser, men med oppgradering av bygningsmessig og teknisk stand til dagens krav.

Kostnad: ca. 78 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLB, BLVVS, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: ForsvarsbyggSkjold boliger, Øverbygd

Utbygging av leilighetsprosjekt i Øverbygd sentrum, bestående av 12 leiligheter hver på ca. 60 m2.

Kostnad: ca. 48 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse/byggherreombud og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg


Kaserne Evje, Skjold leir, Øverbygd

Totalrenovering av mannskapsforlegning i Skjold leir i Øverbygd.  Bygningen er fredet og arbeidene omfatter tilbakeføring av bygningen til opprinnelige utførelser, men med oppgradering av bygningsmessig og teknisk standard til dagens krav.

Kostnad: ca. 55 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLB, BLVVS, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg


Befalsmesse, Skjold leir, Øverbygd

Totalrenovering av befalsforlegning i Skjold leir i Øverbygd.  Bygningen er fredet og arbeidene omfatter tilbakeføring av bygningen til opprinnelige utførelser, men med oppgradering av bygningsmessig og teknisk standard til dagens krav.

Kostnad: ca. 64 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLB, BLVVS, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: ForsvarsbyggLedelsesbygg Rusta leir, Bardufoss

Utbygging av nytt kontorbygg på ca. 2100 m2 for GIH i Rusta leir på Bardufoss.  Bygget tilfredsstiller kravene til passivhusstandard og energiklasse A.

Kostnad: ca. 83 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLB, BLVVS, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg                                                     

                                                                                                           Foto: ForsvarsbyggFlerbrukshall 1 og 2, Skjold leir, Øverbygd

Utbygging av 2 stk flerbrukshaller i to byggetrinn i Skjold leir i Øverbygd.

Kostnad: ca. 250 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLB, BLVVS, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: ForsvarsbyggIstindportalen, Bardufoss

Utbygging av flerbruksbygg i Heggelia på Bardufoss.  Bygget inneholder kontorfløy, idrettshall, depot, kino, blackbox, kantine og bibliotek.

Kostnad: ca. 175 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLB, BLVVS, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg