HER ER NOEN AV VÅRE INFRASTRUKTURPROSJEKTER....

Nytt boligfelt Markveien, Gibostad

Utbygging av nytt boligfelt, Markveien på Gibostad i Lenvik kommune.  Arbeidene omfatter vei, vann, avløp, overvann og gatelys.  

Kostnad ca. 4,25 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Lenvik kommune

Nytt boligfelt Kirkemo 3, Setermoen

Utbygging av 1. byggetrinn av nytt boligfelt, Kirkemo 3 på Setermoen i Bardu kommune.  Arbeidene omfatter vei, vann, avløp, overvann og bredbåndsutbygging for 35 boligtomter.  I arbeidene inngår også etablering av nytt vannbehandlingsanlegg.

Kostnad ca. 49 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Bardu kommune


Skjold Enøk, Skjold leir, Øverbygd

Utbygging av ny infrastruktur for fjernvarme for forsyning av to separate fjernvarmenett fra ny biobrenselsentral i Skjold leir i Øverbygd.  I arbeidene inngår også sanering av enkeltstående oljefyrkjeler i bygg som tidligere ikke har vært tilknyttet fjernvarme.

Kostnad: ca. 15 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLVVS og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg


Skjold infrastruktur, Skjold leir, Øverbygd

Utbygging av ny infrastruktur med veier, VA, OV, fjernvarme, OPI-kanaler, El og pumpestasjon for utvidelse av leirstrukturen i Skjold leir, Øverbygd.

Kostnad: ca. 30 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLB, BLVVS og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg


Ny fjernvarme Heggelia, Bardufoss

Utbygging av ny infrastruktur for fjernvarme i Heggelia og Rusta leir, Bardufoss.  Prosjektet omfatter også ombygging av fyrsentral med ny spilloljekjel og renseanlegg.

Kostnad: ca. 30 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLVVS og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg


Bardufoss sentrum, Bardufoss

Utbygging av gågate med tilstøtende veger og plasser i Bardufoss sentrum på Bardufoss.  Prosjektet omfatter også utskifting av all infrastruktur for VA, samt etablering av forstøtningsmurer, parkeringsplasser mv.

Kostnad: ca. 13 mill. kroner

Funksjon: Prosjekt- og byggeledelse

Oppdragsgiver: Målselv kommune