Byggeledelse

Byggeledelsen er den del av prosjektadministrasjonen som forutsettes utført på byggeplassen.  Byggeledelsen utføres vanligvis av én person, byggelederen, byggherreombudet, eller av et byggelederteam.

Byggeledelsen vil være kontaktpunktet mellom de utførende entreprenørene og byggherren.  Byggeledelsen representerer prosjekteier  etter nærmere avtale.

Vi har utarbeidet rutiner, maler, kontrollplaner og sjekklister for å kunne utføre oppdraget på en effektiv og profesjonell måte.

Arbeidsoppgavene vil variere fra oppfølging av de utførende til oppfølging av leveranser fra de prosjekterende.