ansvarlig søker

Ansvarlig søkers ansvar framkommer i plan- og bygningsloven (PBL) og Forskrift om saksbehandling (SAK10).


Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaveren.  Ansvarlig søker har en administrativ oppgave og skal bl.a. koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivartatt.

Ved å benytte vår kontrollplan, rutiner, sjekklister og maler for ansvarlig søker, skal kravene i PBL og SAK10 ivaretas.