HER ER NOEN AV VÅRE OPPDRAG PÅ FLYPLASSER OG FLYOPERATIVE OMRÅDER....

Banebelysning - innflygningslys, Bardufoss

Fornying av innflygningslys og lynlys, samt kabelanlegg, lyspunkter og trafoer på Bardufoss flyplass i Målselv.

Kostnad: ca. 72 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg


ILS, Bardufoss

Opparbeiding av nye refleksjonsflater for innflygningssystem, infrastruktur med grøfter, trekkerør og kummer, samt oppføring av instrumenthytter for nytt ILS innflygningssystem på Bardufoss flyplass i Målselv.

Kostnad: ca. 35 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLBA, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg


Kjørebaneskilting - innflygningslys, Bardufoss

Nye kjørebaneskilt og fullflushlys, samt tilførselskabler og reserveaggregat på Bardufoss flyplass i Målselv.

Kostnad: ca. 34 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg